مدال

دمو مدال

نسخه ی نمایشی زنده با کلیک کردن روی دکمه زیر، یک نسخه آزمایشی مودال کار را تغییر دهید. از بالای صفحه به پایین می لغزد و محو می شود.

پس زمینه ایستا

وقتی پس‌زمینه روی استاتیک تنظیم می‌شود، مودال هنگام کلیک کردن در خارج از آن بسته نمی‌شود. روی دکمه زیر کلیک کنید تا آن را امتحان کنید.

پیمایش مطالب طولانی

هنگامی که مدال ها برای نمای کاربر یا دستگاه بسیار طولانی می شوند، مستقل از خود صفحه پیمایش می کنند. دمو زیر را امتحان کنید تا متوجه منظور ما شوید.

مدال اسکرول

مودال پیمایشی در مرکز عمودی.

جابجایی بین مدال ها

جابه‌جایی بین چند حالت با قرار دادن هوشمندانه ویژگی‌های data-bs-target و data-bs-toggle.

باز کردن اولین مدال