جدول قیمت ها

مقدماتی

راه حل ایده آل برای مبتدیان.

۱۷۹.۵۰۰تومان

۱۲۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۴۹۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • یک سایت
 • ۱۰ گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • SSL رایگان برای سال اول

پلاس

برای کسانی که نیاز به اجرای چندین سایت دارند.

۲۷۹.۵۰۰تومان

۱۷۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۷۹۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • نامحدود سایت
 • 20 گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • گواهی SSL رایگان
پیشنهاد ویژه

پیشرفته

سایت های نامحدود با پشتیبان گیری خودکار.

۴۲۹.۵۰۰تومان

۲۷۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۱.۲۴۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • نامحدود سایت
 • 40 گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • گواهی SSL رایگان
 • حریم خصوصی دامنه رایگان
 • پشتیبان گیری خودکار رایگان

حرفه ای

بهترین عملکرد با منابع CPU بهینه شده.

۷۷۹.۵۰۰تومان

۵۲۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۱.۸۴۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • وب سایت های نامحدود
 • 100 گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری
 • منابع CPU بهینه شده

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • گواهی SSL رایگان
 • حریم خصوصی دامنه رایگان
 • پشتیبان گیری خودکار رایگان
 • IP اختصاصی رایگان

مقدماتی

راه حل ایده آل برای مبتدیان.

۱۷۹.۵۰۰تومان

۱۲۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۴۹۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • یک سایت
 • ۱۰ گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • SSL رایگان برای سال اول

مقدماتی

راه حل ایده آل برای مبتدیان.

۱۷۹.۵۰۰تومان

۱۲۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۴۹۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • یک سایت
 • ۱۰ گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • SSL رایگان برای سال اول
پیشنهاد ویژه

مقدماتی

راه حل ایده آل برای مبتدیان.

۱۷۹.۵۰۰تومان

۱۲۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۴۹۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • یک سایت
 • ۱۰ گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • SSL رایگان برای سال اول

مقدماتی

راه حل ایده آل برای مبتدیان.

۱۷۹.۵۰۰تومان

۱۲۹.۵۰۰تومان

قیمت عادی ۴۹۹.۵۰۰

خرید پلن ماهانه خرید پلن سالانه

اخبار مجدد خودکار با نرخ منظم

ویژگی های برتر

 • یک سایت
 • ۱۰ گیگابایت حافظه SSD
 • تم های سفارشی
 • پشتیبانی ۲۴/۷ مشتری

سایر ویژگی ها

 • دامنه رایگان - 1 سال
 • CDN رایگان گنجانده شده است
 • SSL رایگان برای سال اول
پیکیج CPU رم حافظه پهنای باند قیمت هزینه راه اندازی
نام پیکیجHostco 16 CPU۲ هسته ای رم۸ گیگ حافظه۱ ترا پهنای باند۱۰ ترا قیمت۲,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 32 CPU۴ هسته ای رم۸ گیگ حافظه۲ ترا پهنای باند۲۰ ترا قیمت۳,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 64 CPU۴ هسته ای رم۱۶ گیگ حافظه۴ ترا پهنای باند۳۰ ترا قیمت۴,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 128 CPU۶ هسته ای رم۱۶ گیگ حافظه۶ ترا پهنای باند۴۰ ترا قیمت۵,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 256 CPU۶ هسته ای رم۳۲ گیگ حافظه۸ ترا پهنای باند۶۰ ترا قیمت۶,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب رایگان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 512 CPU۸ هسته ای رم۳۲ گیگ حافظه۸ ترا پهنای باند۸۰ ترا قیمت۷,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب رایگان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 1024 CPU۸ هسته ای رم۶۴ گیگ حافظه۱۰ ترا پهنای باند۱۰۰ ترا قیمت۳,۴۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب رایگان ثبت سفارش
پیکیج CPU رم حافظه پهنای باند قیمت هزینه راه اندازی
نام پیکیجHostco 16 CPU۲ هسته ای رم۸ گیگ حافظه۱ ترا پهنای باند۱۰ ترا قیمت۲,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 32 CPU۴ هسته ای رم۸ گیگ حافظه۲ ترا پهنای باند۲۰ ترا قیمت۳,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 64 CPU۴ هسته ای رم۱۶ گیگ حافظه۴ ترا پهنای باند۳۰ ترا قیمت۴,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 128 CPU۶ هسته ای رم۱۶ گیگ حافظه۶ ترا پهنای باند۴۰ ترا قیمت۵,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب ۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 256 CPU۶ هسته ای رم۳۲ گیگ حافظه۸ ترا پهنای باند۶۰ ترا قیمت۶,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب رایگان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 512 CPU۸ هسته ای رم۳۲ گیگ حافظه۸ ترا پهنای باند۸۰ ترا قیمت۷,۹۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب رایگان ثبت سفارش
نام پیکیجHostco 1024 CPU۸ هسته ای رم۶۴ گیگ حافظه۱۰ ترا پهنای باند۱۰۰ ترا قیمت۳,۴۵۰,۰۰۰ ماهانه$590 yearly هزینه نصب رایگان ثبت سفارش

ابری مقدماتی

برای سایت های استارت

هر ماه ۲۷۹.۵۰۰ ۱۷۲.۵۰۰ تومان

 • ۱x قدرت پردازش
 • ۱ وبسایت
 • ۱ گیگ حافظه
 • آسان سایت ساز
 • ۹۹.۹۹ ضمانت به روز

ابر پیشرفته

برای سایت های پیشرفته

هر ماه ۹۳۲.۵۰۰ ۸۱۷.۵۰۰ تومان

 • ۴x قدرت پردازش
 • نامحدود وبسایت/li>
 • ۸ گیگ حافظه
 • آسان سایت ساز
 • ۹۹.۹۹ ضمانت به روز

*قیمت ها شامل ۱۰ درصد مالیات خواهند شد

ابری مقدماتی

برای سایت های استارت

هر ماه ۲۷۹.۵۰۰ ۱۷۲.۵۰۰ تومان

 • ۱x قدرت پردازش
 • ۱ وبسایت
 • ۱ گیگ حافظه
 • آسان سایت ساز
 • ۹۹.۹۹ ضمانت به روز

ابر پیشرفته

برای سایت های پیشرفته

هر ماه ۹۳۲.۵۰۰ ۸۱۷.۵۰۰ تومان

 • ۴x قدرت پردازش
 • نامحدود وبسایت/li>
 • ۸ گیگ حافظه
 • آسان سایت ساز
 • ۹۹.۹۹ ضمانت به روز

*قیمت ها شامل ۱۰ درصد مالیات خواهند شد